Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

diagnozy i testy

 

Diagnoza psychologiczna , TESTY I OPINIE 

wymagane przez placówki oświatowe, lekarzy, SĄD rodzinny

 

Diagnoza psychologiczna, to opis nieprawidłowości zachowania w różnych sytuacjach życiowych, znalezienie przyczyn oraz określenie stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu tych zaburzeń. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania. Do tego celu służą: obserwacja, wywiad, rozmowa, które pozwalają na postawienie hipotezy, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają jej sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej czynności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby w porównaniu z innymi.

Testy stosujemy do:

1. pomiaru inteligencji i oceny procesów poznawczych:

 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci;

 • Testy Matryc Ravena (niewerbalny test inteligencji ogólnej);

 • Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia (test niewerbalny służący do oceny poziomu dojrzałości umysłowej dziecka);

 • Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej (test do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej oraz diagnozy zaburzeń motorycznych u dzieci).

2. diagnozy osobowości:

 • Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci (CAT-A, CAT-H);

 • Test Niedokończonych Zdań Rottera;

 • Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (pomiar lęku przejściowego oraz lęku jako względnie stałej cechy osobowości);

 • Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ-R);

 • Inwentarz Osobowości (NEO-FFI);

 • Kwestionariusz Temperamentu (EAS);

 • Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE (pomiar inteligencji rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji);

 • Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS);

 • Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (ocena umiejętności warunkujących efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych);

 • Skala Poczucia Kontroli Dzieci Przedszkolnych;

 • Test Osobowości i Zainteresowań (wielowymiarowy test służący do pomiaru cech osobowości i zainteresowań).

3. diagnozy relacji rodzinnych i szkolnych:

 • Rysunek Rodziny;

 • Test Stosunków Rodzinnych;

 • Test Stosunków Szkolnych;

 • Kwestionariusz Ja i MOJA SZKOŁA (do określenia stopnia motywacji do nauki oraz poziomu lęku szkolnego).

4. diagnozy neuropsychologicznej:

 • Wzrokowo - Motoryczny Test GESTALT;

 • DUM (diagnozowanie uszkodzeń mózgu).